Informácie o firme

Spoločnosť DS Cargo s.r.o. bola založená v roku 2008 spoločníkmi pracujúcimi v oblasti opráv a úprav vagónov, výroby oceľových častí vagónov, rámov pre kamiónové návesy a prístavné ťahače, oceľových konštrukcií, kontajnerov , ale aj výroby interérových krbov.

DS Cargo je obchodná spoločnosť určená na obchod s použitými nákladnými vagónmi a lokomotívami, a tiež službami s tým spojenými:

  • revíziami
  • zabezpečovaním výroboby častí vagónov /ako rámov, skríň alebo ich častí
  • úpravami
  • prenájmom
  • dodávkami náhradných dielov
  • šrotovaním nákladných vagónov

DS Cargo realizuje dodávky aj montáž oceľových konštrukcií obchod s oceľovými plechmi, betonárskou oceľou.

DS Cargo ponúka:

  • interiérové krby a krbové vložky
  • bio krby / bezkomínové krby/
  • palivá pre krby, kotly, biokrby a energetické celky
  • obchodom s obilninami a olejninami

DS Cargo © 2008 - 2024             Created by Lotus Webdesign